Let op!

Op 13 februari 2012 zijn de bestuurlijke afspraken 'Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend door het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland. Onderdeel van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiŽle impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle 'Impuls brede scholen sport en cultuur' en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: Brede impuls combinatiefuncties.

Voor het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe website ontwikkeld www.sportindebuurt.nl. De website www.combinatiefuncties.nl wordt niet meer bijgewerkt. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u dan ook graag door naar www.sportindebuurt.nl.

Scholen kunnen specifieke ondersteuning ontvangen via Combifuncties Onderwijs. Combifuncties Onderwijs stimuleert vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl scholen om te werken met combinatiefuncties/buurtsportcoaches.
De landelijke ondersteuning van cultuurcoaches wordt verzorgd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Nieuws

de bestuurlijke afspraken ĎSport en Bewegen in de Buurt' ondertekend
Klik hier …

Belangrijkste vragen over Sport en Bewegen in de Buurt
Klik hier …

Winnaar Combinatiefunctionaris
Stimuleringsprijs bekend
Klik hier …