Cultuur

Eén van de doelen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren.

De Cultuurformatie is een strategisch samenwerkingsverband van enkele tientallen landelijke kunstenaarsorganisaties en culturele instellingen.

De Cultuurformatie is het informatieloket voor deze sector. De Cultuurformatie stimuleert de culturele sector om combinatiefuncties mogelijk te maken. Samenwerking in en rond de brede scholen biedt culturele instellingen kansen voor het vinden van nieuw publiek en bevorderd het ontwikkelen van nieuw aanbod. Ook adviseert de Cultuurformatie de gemeenten over de selectie en inzet van culturele instellingen.