Combinatiefuncties: bruggenbouwers in beeld!
Verhalen uit de praktijk

Dat is de titel van het videomagazine dat de deelnemers aan de 3e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties ontvingen. Op deze dvd ziet u een ‘bonte' verzameling aan verhalen, ervaringen en visies.

 Verhalen over de invulling, de effecten en de draagkracht van en door combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches, coördinatoren, beleidsmedewerkers en wethouders. Uiteraard ontbreken de tips en successen niet op deze dvd. Ook filmden combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches hun eigen sport- en cultuuractiviteiten met jongeren.

Het videomagazine ‘Combinatiefuncties: bruggenbouwers in beeld' is een praktische informatiebron voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezig houden met de invoering van combinatiefuncties. Of voor gemeenten en lokale partijen die combinatiefuncties willen (gaan) invoeren.

Een kijkje nemen...

Kijk voor een indruk naar de trailer van de dvd....

Bestellen

Wilt u exemplaren bestellen? De dvd kost € 8,95 (inclusief btw en verzendkosten). Bestellen kan door onderstaan formulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt de dvd dan binnenkort in uw brievenbus.

Klik hier voor het bestelformulier


Dit videomagazine is een gezamenlijke uitgave van de ministeries van VWS en OCW, de VNG, de Cultuurformatie, Projectgroep Combifuncties Onderwijs, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten.