Gemeente

Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de ‘Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.’ Gemeenten kunnen de samenwerking stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en andere lokale organisaties (bijv. naschoolse opvang en welzijnsinstellingen). Samen met deze organisaties kunnen gemeenten de randvoorwaarden invullen die een succesvolle aanpak mogelijk maken.

Voor het realiseren van combinatiefuncties kan uw gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage van de rijksoverheid. Door het ondertekenen van een verklaring geeft het gemeentebestuur aan hoeveel nieuwe, structurele combinatiefuncties er binnen uw gerealiseerd worden. Als gemeente sluit u weer (een) overeenkomst(en) met lokale partijen zoals scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.

In 2008 is in 30 gemeenten gestart met de invoering van de combinatiefuncties. Vanaf 2009 komt het budget in tranches ook ter beschikking aan 90 andere gemeenten.