Nieuws

Bestuurlijke afspraken ‘Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend
Op 13 februari 2012 zijn de bestuurlijke afspraken ‘Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend door het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland...
Lees verder

Winnaar Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs bekend
Tijdens de vierde Nationale Kennisdag Combinatiefuncties in De Meervaart in Amsterdam is de ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011' uitgereikt. Uit handen van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg ontving de winnaar Richard Koppert een sculptuur en een cheque. De stimuleringsprijs is bedoeld voor een combinatiefunctionaris die door een innovatieve en verbindende aanpak tot een inspirerend en bijzonder resultaat is gekomen. Uit vier genomineerden koos het publiek vandaag Richard Koppert als winnaar....
Lees verder

Belangrijkste vragen en antwoorden over Sport en Bewegen in de Buurt
Minister Schippers trekt 70 miljoen euro uit om meer mensen aan het sporten te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze verder dat het aantal combinatiefuncties wordt uitgebreid naar 2900. Om sport en bewegen te stimuleren wil de minister van VWS samenwerken met de gemeenten en de sport....
Lees verder

Nieuwe maatwerkmogelijkheden combinatiefuncties vanaf 2012
Onlangs heeft VNG met de ministers van VWS en OCW nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de Impuls brede scholen, sport en cultuur....
Lees verder

Gemeenten redelijk op schema met combinatiefuncties
In een brief informeren de ministers van VWS en OCW de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties)...
Lees verder

Combinatiefuncties: bruggenbouwers in beeld! Verhalen uit de praktijk
Dat is de titel van het pas verschenen videomagazine over combinatiefuncties. Op deze dvd ziet u een ‘bonte' verzameling aan verhalen, ervaringen en visies.... Lees verder

Nieuw: praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen
De Academie Sport en Beleid is een nieuw initiatief en biedt opleidingen en trainingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de gemeentelijke wereld van sport en bewegen. Najaar 2010 start de praktijkgerichte opleiding voor Combinatiefunctionarissen... Lees verder

Informatie over de junicirculaire 2010
De derde en vierde tranchegemeenten van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) ontbreken in de... Lees verder

Factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW'
Vanaf het moment dat de handtekening onder het bestuurlijk akkoord van de Impuls brede scholen, sport en cultuur staat, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items... Lees verder

Eerste exemplaar Combinatiefuncties.nl, praktijkvoorbeelden uit onderwijs, sport en cultuur voor staatssecretaris Bussemaker
Utrecht, 10 december 2009 – Tijdens de 2e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties in de Galgenwaard in Utrecht heeft VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker het eerste exemplaar van het magazine Combinatiefuncties.nl uit handen van Paul Coppes, directeur Vereniging Sport en Gemeenten, ontvangen. In dit magazine zijn praktijkvoorbeelden en ervaringen van combinatiefuncties uit de eerste G-30 gemeenten gebundeld... Lees verder

Kabinet akkoord met voortgangsrapportage 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'
De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage ' Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Dit gebeurde op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van VWS, mede namens minister Plasterk en de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de brief aan de Tweede Kamer wordt de stand van zaken van de impuls besproken... Lees verder

Inspirerende informatieve regionale bijeenkomsten
In de maanden juni en juli jl. zijn de potentiële derde tranchegemeente gericht geïnformeerd over de Impuls brede scholen, sport en cultuur... Lees verder

Derde tranchegemeenten geïnformeerd. Download de presentaties!
Ruim 120 deelnemers bezochten vrijdag 5 juni 2009 de geslaagde voorlichtingsbijeenkomst voor de derde tranchegemeenten... Lees verder

Derde tranchegemeenten bekend! Voorlichtingsbijeenkomst op 5 juni a.s.
De gemeenten die in 2010 de gelegenheid krijgen om te gaan starten met de combinatiefuncties, zijn door... Lees verder

Resultaten 1-meting Impuls brede scholen en sport bekend
Dertig gemeenten hebben vanaf 2008 rijksgeld voor combinatiefuncties ontvangen uit de Impuls brede scholen, sport en cultuur... Lees verder

98 gemeenten starten in 2009 met combinatiefuncties
Eind mei 2008 jaar maakten de ministeries van VWS en OCW bekend welke gemeenten vanaf 2009 in aanmerking... Lees verder

Mogelijkheid tot bekostigde vervanging van combinatiefuncties
De vervanging van personeel werkzaam op combinatiefuncties als bedoeld in het document ‘Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen' , komt voor bekostiging door het Vervangingsfonds in aanmerking. Dit heeft het Vervangingsfonds besloten. Voorwaarde is dat dit personeel voor de volledige omvang van de betrekking in dienst is van het bevoegd gezag en dat over de volledige omvang van de betrekking premie wordt afgedragen. Lees meer op de website van het Vervangingsfonds en Participatiefonds.

Nu online vacaturebank combinatiefunctie
Vandaag is de vacaturebank op www.combinatiefuncties.nl online gegaan. Deze landelijke vacaturebank combinatiefuncties laat vraag en aanbod voor combinatiefuncties bij elkaar komen. Lees verder

Deelnemen en gemeentelijke intentieverklaring Impuls
Gemeenten die in aanmerking komen voor de tweede tranche van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur (start 2009) Lees verder

Combinatiefuncties: een kans voor de bibliotheken en brede school!
In museum Naturalis in Leiden bezochten bibliotheken uit het hele land op 16 september jl de bijeenkomst over kansen... Lees verder

Ontwikkeling Combinatiefuncties in Overijssel ziet er goed uit
Op maandag 8 september jl. waren vrijwel alle Overijsselse gemeenten die in de eerste en tweede tranche van de Impuls brede scholen... Lees verder

CAO Sport van kracht voor nieuwe combifuncties.
De rijksoverheid heeft de 30 grootste Nederlandse gemeenten gevraagd om voor 2008 in een intentie verklaring vast te... Lees verder

Voorlichting tweede tranche-gemeenten succesvol! Download de presentaties.
Op vrijdag 20 juni kwamen in het Apeldoornse Schouwburg en Congrescentrum Orpheus de tweede tranche-gemeenten.. Lees verder

Scorende spitsen informeren over Impuls
De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband van OCW, VWS en NOC*NSF. Met het succes van de... Lees verder

Beloningsmatrix combinatiefuncties beschikbaar!
De WOS heeft de sportgerelateerde functieprofielen uit het eindrapport van de Taskforce gewaardeerd ... Lees verder

90 gemeenten voor 2e tranche combinatiefuncties bekend!
Het ministerie van VWS en OCW hebben bekendgemaakt welke gemeenten vanaf 2009 in aanmerking komen voor de tweede tranche van de... Lees verder

Geld voor combinatiefuncties voor elf gemeenten in provincie Utrecht
Elf gemeenten uit de provincie Utrecht kunnen vanaf 2009 in aanmerking komen voor de Impuls... Lees verder

Bestuurlijke afspraken ‘Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend

Op 13 februari 2012 zijn de bestuurlijke afspraken ‘Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend door het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland. Onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle ‘Impuls brede scholen sport en cultuur' en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: Brede impuls combinatiefuncties.

Voor het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe website ontwikkeld www.sportindebuurt.nl . De website www.combinatiefuncties.nl wordt niet meer bijgewerkt. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u dan ook graag door naar www.sportindebuurt.nl .

Belangrijkste vragen en antwoorden over Sport en Bewegen in de Buurt

Minister Schippers trekt 70 miljoen euro uit om meer mensen aan het sporten te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze verder dat het aantal combinatiefuncties wordt uitgebreid naar 2900. Om sport en bewegen te stimuleren wil de minister van VWS samenwerken met de gemeenten en de sport.  

Ze wil vanaf 2012 extra geld investeren in het aanstellen van sportbuurtcoaches.  Omdat er natuurlijk al veel vragen zijn over deze nieuwe regeling hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden, voor u onder elkaar gezet.

Bestuurlijke afspraken gemeenten en Rijk 
De plannen van de minister van VWS zijn in overleg tussen VNG, Noc*Nsf en VNO-NCW/MKB Nederland tot stand gekomen. De VNG is verheugd dat de minister wil blijven investeren in de combinatiefuncties en hier ook extra middelen voor beschikbaar wil stellen. Naar verwachting zullen de minister van VWS, de VNG, NOC*NSF en VNO-NCW / MKB Nederland in januari 2012 afspraken maken over het stimuleren van sporten en bewegen in de buurt.

 Decentralisatie-uitkering
In december 2011 volgt nadere informatie en zullen de gemeenten worden geïnformeerd over hoe de decentralisatie-uitkering voor de aanstelling van de sportbuurtcoaches zal worden uitgekeerd. Gemeenten kunnen in 2012 en 2013 hiervoor in aanmerking komen.

Omdat er natuurlijk al veel vragen zijn over deze nieuwe regeling hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden voor u onder elkaar gezet.

Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht bij het Projectbureau Combinatiefuncties: helpdesk@combinatiefuncties.nl of 026 - 339 64 11.

Lees hier de brief van Minister Schippers over Sport en Bewegen in de Buurt aan de Tweede Kamer.

Lees hier de Belangrijkste vragen en antwoorden over Sport en Bewegen in de Buurt.

Nieuwe maatwerkmogelijkheden combinatiefuncties vanaf 2012

Onlangs heeft VNG met de ministers van VWS en OCW nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de Impuls brede scholen, sport en cultuur. De VNG heeft haar leden daarover geïnformeerd in een ledenbrief van 30 juni 2011.  
De nieuwe afspraken houden in dat vanaf volgend jaar (2012) het zogeheten ‘alles of niets principe’ wordt losgelaten. Hierdoor is een wijziging in het aantal fte’s vanaf 2012 mogelijk. Deelnemende gemeenten kunnen nu kiezen uit 60%, 80% of 100% van de voor de gemeente oorspronkelijk  vanaf 2012 geldende aantal formatieplaatsen. Gemeenten moeten hun keuze vóór 1 oktober 2011 kenbaar maken en een verzoek indienen middels een door b&w ondertekende aanvullende verklaring.
 
Zowel (sport)ambtenaren als de colleges van b&w ontvangen de benodigde informatie en de te ondertekenen verklaring vanuit het Projectbureau Combinatiefuncties. Ook zijn zij uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten die begin september 2011 plaatsvinden. Kijk voor de data in de agenda.
 
Lees voor meer informatie en de procedure de VNG-ledenbrief of kijk op de website van VNG.
 
Lees hier de Veel gestelde vragen over maatwerkmogelijkheden.

Gemeenten redelijk op schema met combinatiefuncties

In een brief informeren de ministers van VWS en OCW de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).

De outputmonitor laat zien dat in de eerste en tweede tranchegemeenten in 2009 in totaal 696,5 mensen voltijds hebben aangesteld als combinatiefunctionaris. Gezien de gestelde norm van in totaal 795,8 mensen voltijds werkzaam in een combinatiefunctie lopen deze gemeenten redelijk op schema.

Derde en vierde tranche volgen
De monitor constateert wel grote verschillen tussen de deelnemende gemeenten. Vooral in het eerste jaar ervaren gemeenten opstartproblemen in het aanstellen van voldoende combinatiefunctionarissen. Begin 2011 is duidelijk hoeveel gemeenten in totaal deelnemen aan de derde en vierde tranche en hoeveel gemeenten uit eerdere tranches alsnog afzien van deelname. Aldus de brief van de ministers VWS en OCW.

Lees hier de samenvatting van de ‘Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur' en de ‘Brief aan de Tweede Kamer'

Nieuw: praktijkgerichte opleiding Combinatiefunctionarissen

De Academie Sport en Beleid is een nieuw initiatief en biedt opleidingen en trainingen aan voor mensen die werkzaam zijn in de gemeentelijke wereld van sport en bewegen. Najaar 2010 start de praktijkgerichte opleiding voor Combinatiefunctionarissen.

Opleiding Combinatiefunctionarissen
Een combinatiefunctionaris is werkzaam als verbindende schakel tussen verschillende werkvelden en bijbehorende organisaties. Dit maakt de functie boeiend en uitdagend en tegelijkertijd ook ingewikkeld en complex. Om combinatiefunctionarissen te ondersteunen en te versterken in hun werk, biedt de Academie Sport en Beleid een unieke praktijkgerichte opleiding voor Combinatiefunctionarissen aan. De opleiding is bedoeld voor startende en ervaren combinatiefunctionarissen, werkzaam binnen de werkvelden onderwijs, sport en cultuur.

Inhoud
De opleiding voor Combinatiefunctionarissen is opgebouwd rond drie basisthema's: projectmatig werken, werken in een complex krachtenveld en zelfmanagement en ondernemerschap. Deze thema's zijn het fundament voor de ontwikkeling van de combinatiefunctionaris. De omgang met de doelgroep (kinderen of jongeren) loopt dwars door deze drie thema's heen. Binnen ieder thema krijgen de deelnemers een deel theorie aangereikt die vervolgens direct wordt vertaald naar de praktijk. Met een uitdagende presentatieopdracht gaan de deelnemers aan slag met zowel hun functioneren binnen de werkvelden, als met hun persoonlijk functioneren. Naast kennis van experts uit het veld is er veel aandacht voor kennisuitwisseling van de deelnemers zelf. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen wordt optimaal gebruik gemaakt van de al aanwezige ervaring en expertise in de groep. De opleiding kenmerkt zich door een voortdurende vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemer. Dat maakt de opleiding waardevol voor de combinatiefunctionaris die de opgedane kennis direct in de praktijk kan toepassen.

Doelgroep
De opleiding is een must voor alle aankomende en reeds werkzame combinatiefunctionarissen. De opleiding wordt in het najaar 2010 en in het voorjaar 2011 aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie is een uitgebreide digitale opleidingsbrochure beschikbaar op www.academiesportenbeleid.nl . Wilt u graag persoonlijk contact met de mensen van de Academie? Bel dan 026 - 339 64 14. U kunt ook mailen naar info@academiesportenbeleid.nl .

Informatie over de junicirculaire 2010

De derde en vierde tranchegemeenten van de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) ontbreken in de junicirculaire 2010 en het bijbehorende rekenmodel. Het ministerie van BZK heeft vragen en antwoorden over dit thema gepubliceerd en daarin zijn de namen van de derde en vierde tranchegemeenten alsnog opgenomen. Hierin staan ook de bijbehorende bedragen voor 2011.  
Kijk voor de junicirculaire en de Vragen & Antwoorden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW'

Vanaf het moment dat de handtekening onder het bestuurlijk akkoord van de Impuls brede scholen, sport en cultuur staat, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items.

Een combinatiefunctionaris kan aangesteld worden bij een lokale partner (onderwijs, sport of cultuur) of bij een 'derde'. De samenwerkende partners ontwikkelden factsheets met feiten, tips en risico's over het werkgeverschap bij een lokale partner of bij een derde, over de kosten van een combinatiefunctionaris en over verschillende vormen van uitleen en BTW.

De nieuw ontwikkelde factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW' beschrijft de meest voorkomende vormen van uitleen en de relatie met BTW, inclusief de mogelijkheden om combinatiefuncties in te zetten zonder dat er binnen de huidige fiscale wetgeving sprake is van BTW-plicht.

De factsheet ‘Vormen van uitleen en BTW' kunt u hier downloaden. Wilt u de papieren versie ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@combinatiefuncties.nl met in het onderwerp 'Aanvraag factsheet Vormen van uitleen en BTW'.

Eerste exemplaar Combinatiefuncties.nl, praktijkvoorbeelden uit onderwijs, sport en cultuur voor staatssecretaris Bussemaker

Utrecht, 10 december 2009 – Tijdens de 2e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties in de Galgenwaard in Utrecht heeft VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker het eerste exemplaar van het magazine Combinatiefuncties.nl uit handen van Paul Coppes, directeur Vereniging Sport en Gemeenten, ontvangen. In dit magazine zijn praktijkvoorbeelden en ervaringen van combinatiefuncties uit de eerste G-30 gemeenten gebundeld.

In 2008 zijn de G-30 gemeenten in Nederland als eerste aan de slag gegaan met het realiseren van de combinatiefuncties. Deze gemeenten waren met recht de pioniers die vorm gaven aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Inmiddels zijn in een groot aantal van deze gemeenten de combinatiefunctionarissen aan het werk.

Combinatiefuncties.nl schetst een divers beeld van praktische voorbeelden van hoe binnen de G-30 gemeenten de combinatiefuncties worden gerealiseerd. Vanuit verschillende perspectieven (sport, cultuur, onderwijs en gemeenten) wordt beschreven op welke manier en waar combinatiefunctionarissen aan het werk zijn. Zowel de ambtenaar, de wethouder, lokale organisaties als de combinatiefunctionaris zelf komen aan het woord.

Combinatiefuncties.nl is een verzamelwerk met interessante artikelen, tips en feiten over diverse aspecten van het realiseren van combinatiefuncties in de praktijk. Een praktische handleiding voor alle partijen, die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met de invoering van combinatiefuncties.

Bestellen?
Het magazine Combinatiefuncties.nl , praktijkvoorbeelden uit onderwijs, sport en cultuur kost € 14,95 (exclusief verzendkosten) en kunt u hier bestellen.  

Combinatiefuncties.nl is een uitgave van de samenwerkende partners NOC*NSF, Projectgroep Combifuncties Onderwijs, de Cultuurformatie, de VNG, Vereniging Sport en Gemeenten en de ministeries van OCW en VWS.

Kabinet akkoord met voortgangsrapportage 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'.

De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Dit gebeurde op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van VWS, mede namens minister Plasterk en de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de brief aan de Tweede Kamer wordt de stand van zaken van de impuls besproken.

Impuls voor samenhangend aanbod
Gemeenten kunnen met structurele steun van het Rijk personeel aantrekken die zorgen voor een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur voor kinderen en jongeren. De oorspronkelijke doelstelling van de impuls, het realiseren van 2.500 combinatiefuncties in 2012, maakt deel uit van het beleidsprogramma van het kabinet. Door de financiële crisis is het noodzakelijk deze afspraken bij te stellen naar 2.250 functionarissen in 2012.

Moeilijke financiële positie gemeenten
Deelnemende gemeenten, maar ook gemeenten die nog gaan starten met de Impuls, hebben aandacht gevraagd voor hun moeilijke financiële positie als gevolg van de crisis. Het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen komt hiermee onder druk te staan. De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben daarom gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk combinatiefuncties te creëren op de juiste plek, rekening houdend met de financiële problemen van gemeenten.

Hoger normbedrag per functionaris
Afgesproken is dat het normbedrag per functionaris wordt verhoogd van 45.000 euro naar 50.000 euro. Dit stelt gemeenten en sectoren in staat om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het totaal beschikbare budget bij Rijk en gemeenten blijft gelijk. Dit betekent dat in 2012 in totaal 250 fte minder wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk afgesproken. Ook krijgen gemeenten de ruimte om maximaal eenderde van de totale cofinanciering door lokale partijen te laten meefinancieren, op voorwaarde dat dit in overleg en overeenstemming met deze lokale partijen gebeurt.

Met deze nieuwe afspraken is een balans gevonden tussen enerzijds het tegemoetkomen aan gemeenten en anderzijds het realiseren van zoveel mogelijk combinatiefuncties in 2012. Gemeenten en Rijk hebben op basis hiervan alle vertrouwen erin dat er ieder jaar meer personeel actief zal zijn voor kinderen en jongeren.

Bron: nieuwsbericht website ministerie van VWS, 30 oktober 2009

Gemeenten worden binnenkort officieel (via de VNG) op de hoogte gesteld van dit besluit over de aanpassingen in de Impuls brede scholen, sport en cultuur.

Inspirerende informatieve regionale bijeenkomsten

In de maanden juni en juli jl. zijn de potentiële derde tranchegemeente gericht geïnformeerd over de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Het projectteam combinatiefuncties reisde van Groningen tot Sittard en Middelburg om deze gemeenten voor te lichten over onder andere het proces en de mogelijkheden voor het realiseren van de combinatiefuncties.

De goedbezochte regionale bijeenkomsten vonden plaats op diverse locaties in het land. Ambtenaren sport, cultuur en/of onderwijs kregen antwoorden op gerichte vragen zoals hoe ga ik dit aanpakken en hoe regel ik de cofinanciering?  Landelijk projectleider André de Jeu wist met zijn presentatie (te vinden bij de downloads/presentaties) de deelnemers te enthousiasmeren, zodat zij geïnspireerd terugkeerden richting het gemeentehuis.
De deelnemers konden ook kennismaken met de nieuwe projectmedewerkers Ingrid Wijntjens en Meta van Essen, die sinds 1 mei 2009 het projectteam combinatiefuncties versterken. Zij gaan gemeenten ondersteunen en adviseren bij het realiseren van de combinatiefuncties. Ook in september en oktober 2009 zijn er regionale ondersteuningsbijeenkomsten voor derde tranchegemeenten én een uitgebreid programma  met lerende netwerken dat toegankelijk is voor de eerste- en tweedetranche gemeenten en de verschillende actoren uit de desbetreffende provincie. Hou voor meer informatie hierover (de agenda op) deze website in de gaten.

Derde tranchegemeenten geïnformeerd. Download de presentaties!

Ruim 120 deelnemers bezochten vrijdag 5 juni 2009 de geslaagde voorlichtingsbijeenkomst voor de derde tranchegemeenten in de Verkadefabriek in Den Bosch. 164 gemeenten krijgen de gelegenheid om in 2012 te gaan starten met de combinatiefuncties.

In de inspirerende filmzalen van de Verkadefabriek presenteerden de onderwijs-, cultuur- en sportpartners hun ondersteuningsaanbod. De rol van gemeenten werd benadrukt door de vertegenwoordiger van en namens de ministeries van VWS en OCW. Ook de voor- en nadelen van het werkgeverschap zowel in het onderwijs of bij een stichting kwamen aan bod. Het proces en stappenplan bij invoering van de combinatiefuncties werd praktisch toegelicht aan de hand van een tweede tranchegemeente.

Wilt u de informatie nog eens rustig doorlezen, dan kunt u hier de presentaties downloaden.
Wilt u weten welke gemeenten vanaf 2012 in aanmerking komen? Lees verder voor een overzicht van deze derde tranchegemeenten.

Derde tranchegemeenten bekend! Voorlichtingsbijeenkomst op 5 juni a.s.

De gemeenten die in 2010 de gelegenheid krijgen om te gaan starten met de combinatiefuncties, zijn door het ministerie bekend gemaakt. Deze derde tranche bestaat uit ruim 160 gemeenten, die inmiddels geïnformeerd zijn en een uitnodiging hebben ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Wilt u weten welke gemeenten in aanmerking komen? Lees verder voor een overzicht en het aantal fte's dat deze derde tranchegemeenten in 2012 gerealiseerd moeten hebben.

De derde tranchegemeenten zijn uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 5 juni 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch . Kijk voor het programma van deze dag in de agenda op deze website.

Resultaten 1-meting Impuls brede scholen en sport bekend

Dertig gemeenten hebben vanaf 2008 rijksgeld voor combinatiefuncties ontvangen uit de Impuls brede scholen, sport en cultuur. In 2008 hebben deze eerste tranchegemeenten hard gewerkt om de combinatiefunctionarissen aan het werk te stellen. De monitoring levert op 1 januari 2009 het volgende beeld op: er waren al 23 gemeenten met 163 van de beoogde 375 combinatiefunctionarissen in dienst. Het blijkt dat het merendeel van hen in 2009 werkzaam is in de sectoren onderwijs en sport. Lees hier het bericht over de resultaten van de 1-meting en de samenvatting van de Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur, Rapportage 1-meting.

98 gemeenten starten in 2009 met combinatiefuncties

Eind mei 2008 jaar maakten de ministeries van VWS en OCW bekend welke gemeenten vanaf 2009 in aanmerking komen voor de de tweede tranche van de rijksbijdrage  Impuls brede scholen, sport en cultuur. 98 gemeenten hebben de gemeentelijke verklaring ondertekend en gaan in 2009 starten met het realiseren van combinatiefuncties. Wilt u weten welke gemeenten deze ambitie hebben? Kijk dan hier voor een overzicht en het aantal fte's dat deze tweede tranche gemeenten in 2012 gerealiseerd moeten hebben.

Nu online vacaturebank combinatiefuncties

Vandaag is de vacaturebank op www.combinatiefuncties.nl online gegaan. Deze landelijke vacaturebank combinatiefuncties laat vraag en aanbod voor combinatiefuncties bij elkaar komen. De site biedt werkgevers en werkzoekenden de unieke mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Kandidaat combinatiefunctionarissen kunnen na inloggen hun gegevens en CV aanmelden voor plaatsing op de vacaturebank en dit zelf beheren. Ook vacatures van werkgevers, die op zoek zijn naar een combinatiefunctionaris, zijn te vinden op de vacaturebank.

Bij de start van de vacaturebank kunnen werkgevers al een keuze maken uit een twintigtal kandidaten die staan te springen om te beginnen als combinatiefunctionaris. Zowel kandidaten voor de sportsector als de cultuursector zijn nu ingeschreven. Ruim 100 kandidaten hebben aangegeven belangstelling te hebben voor de vacaturebank en zullen de komende weken toegevoegd worden aan het overzicht.

Het gebruik van de vacaturebank is gratis voor zowel werkzoekenden als werkgevers. De vacaturebank matcht vraag en aanbod niet automatisch. Kandidaten en werkgevers moeten regelmatig de vacaturebank bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe CV's en/of vacatures. Ook kunnen zij zelf contact zoeken met desbetreffende werkgever of kandidaat via de vacaturebank.

Neem dus snel een kijkje op de vacaturebank van deze website. Daar kunnen kandidaat combinatiefunctionarissen en werkgevers een account aanmaken om hun gegevens en vacatures voor plaatsing in de vacaturebank aan te melden.

Deelnemen en gemeentelijke intentieverklaring Impuls

Gemeenten die in aanmerking komen voor de tweede tranche van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur (start 2009) zijn geïnformeerd over de gemeentelijke intentieverklaring.

Zowel ambtenaren als de colleges van B&W hebben een gemeentelijke verklaring ontvangen en een briefing met informatie over de verdere gang van zaken.

Gemeenten moeten vóór 1 oktober 2008 kenbaar maken of zij wel of niet de intentie hebben om deel te nemen aan de Impuls. Ook als een gemeente niet deelneemt willen wij dit graag horen. Deze mededeling kan per mail gestuurd worden naar j.berntsen@combinatiefuncties.nl. Aan deze (ambtelijke) verklaring c.q. mededeling zitten geen juridische en/of financiële consequenties. Wij willen uw deelname (of niet-deelname) graag registreren, zodat er een inschatting gemaakt kan worden het aantal gemeenten dat wil deelnemen.

Als een gemeente defintief besluit deel te nemen aan de Impuls, dan moet de gemeentelijke verklaring vóór 8 november 2008 ondertekend aan ons te retourneren. Dit is de officiële gemeentelijke verklaring die ondertekend dient te worden door het College van B&W.

Combinatiefuncties: een kans voor de bibliotheken en brede school!

In museum Naturalis in Leiden bezochten bibliotheken uit het hele land op 16 september jl de bijeenkomst over kansen en mogelijkheden van de combinatiefuncties voor bibliotheken. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Probiblio. In 2012 moeten er in totaal 2500 fte's aan combinatiefuncties gerealiseerd zijn. 850 fte's in het primair onderwijs, 250 in het voortgezet onderwijs en 150 binnen de cultuursector. Bibliotheken vallen niet alleen onder cultuur, maar ook onder onderwijs. Bijvoorbeeld als zij vakleerkrachten leesplezier en mediawijsheid leveren. Kansen voor bibliotheken liggen dus vooral in de profielen leraar mediawijsheid en leraar leesplezier.

Good Practices
De bibliotheken ‘Bibliotheek aan den IJssel' en Rotterdam werken al samen met scholen. Dia Wesseling , teamcoördinator Educatie van ‘Bibliotheek aan den IJssel' gaf een kijkje in de keuken hoe de bibliotheek twee jaar geleden klein begonnen is met samenwerking te zoeken met één school. Aanleiding was haar eigen ervaring als oud-leerkracht dat veel scholen geen idee hebben wat de bibliotheek naast het jaarprogramma nog meer te bieden heeft. Samen met deze school is de bibliotheek een zoektocht gestart hoe de bibliothecaris een bijdrage kan leveren aan het onderwijs op het gebied van taal en -leesonderwijs en mediawijsheid. Door de inzet van een bibliothecaris als vakkracht (mediacoach) is er meerwaarde gevonden voor de school in de vorm van taakverlichting voor het team. En de bibliotheek kan invulling geven aan haar taken in het kader van bibliotheekvernieuwing. In de bibliotheek is de mediacoach o.a. betrokken bij Bieb-Bende (voorbereiding schrijversbezoek) en Skoolzone (coole plek in de bibliotheek waar kinderen werkstukken en spreekbeurten voorbereiden). De kinderen ontmoeten de mediacoach dus zowel in de bibliotheek als op school.

Mediacoach
Roos Wolters, mediacoach van ‘Bibliotheek aan den IJssel' is één van de eerste afgestudeerden van de opleiding Mediacoach. Roos pleit voor een onderwijsachtergrond van de mediacoach, dit is nodig om leerkrachten goed te kunnen adviseren. Roos is één dag aanwezig in de bibliotheek en één dag op school. Verder besteedt ze twee dagdelen per week aan activiteiten. Een aanstelling bij de bibliotheek heeft als voordeel dat de mediacoach van de benodigde informatie wordt voorzien en dat hij of zij ook beschikbaar is voor andere scholen.

Tip
Hoewel ‘Bibliotheek aan den IJssel' niet als doel heeft om in alle scholen primair onderwijs een mediacoach aan te stellen, adviseert André de Jeu om aan de gemeente uit te leggen dat er ongelijkheid tussen de scholen kan ontstaan door aantoonbare resultaatverbetering. In het kader van combinatiefuncties liggen hier kansen.

Rotterdam
In de Rotterdamse bibliotheek wordt al sinds 2005 met combinatiefuncties gewerkt in het primair en het voortgezet onderwijs in Bede Scholen. Cornelis Krul, projectleider, geeft een toelichting hoe de bibliotheek het brede schoolconcept grootschalig heeft neergezet. De Brede Scholen in Rotterdam kennen vier varianten. De bibliotheek wil een belangrijke partner zijn voor de Brede Scholen en werkt aan een hechte professionele relatie. Binnen de bibliotheek zijn nieuwe functies op Hbo-niveau gecreëerd, zoals de Brede schoolmedewerker. Deze medewerker beschikt over didactische vaardigheden en staat alleen voor de groep. Andere functies zijn een Brede School-expert en een accountmanager. Verder heeft de bibliotheek haar reguliere aanbod aangepast aan Brede Scholen. In dit meer gestructureerde aanbod met meerdere contactmomenten, ligt de nadruk op ontspanning, leesplezier en mediawijsheid.

Met de nationale opleiding tot mediacoach (NOMC) als goede ondersteuning voor de functie is het nu aan de bibliotheken het initiatief te nemen voor overleg met de gemeente en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Het projectplan en de kerndoelen van de mediacoach uit Capelle aan den IJssel vindt u op www.bibliotheekaandenijssel.nl .

In Hoorn heeft de mediacoach van de Brede School Bibliotheek de bibliotheekinnovatieprijs ontvangen. Meer informatie op www.bibliotheekhoorn.nl .

Meer informatie over combinatiefuncties in bibliotheken: Caroline Heijer, cheijer@probiblio.nl

Ontwikkeling Combinatiefuncties in Overijssel ziet er goed uit.

Op maandag 8 september jl. waren vrijwel alle Overijsselse gemeenten die in de eerste en tweede tranche van de Impuls brede scholen, sport en cultuur kunnen deelnemen aanwezig op een bijeenkomst in Ommen. Duidelijk werd dat ondanks het feit dat er nog wel de nodige hobbels te nemen zijn, alle potentiële gemeenten aangeven aan de Impuls te willen deelnemen.

De informatieve bijeenkomst was georganiseerd door de Sportraad Overijssel. Landelijk projectleider van de Impuls, André de Jeu (VSG), en Ester Helthuis (NOC*NSF) gaven hun visie op de impuls en de ontwikkelingen tot dusver, de Sportraad Overijssel presenteerde vooral praktijkervaringen, o.a. middels bijdragen van “eerste tranche” gemeenten Deventer en Hengelo. Duale vakleerkracht Daan Koerhuis bracht zijn ervaringen over de praktijk van alledag over het voetlicht. Ook werd verslag gedaan van de voorlopige resultaten van de pilot duale vakleerkracht ‘Combineer en scoor’, die vorig schoolseizoen draaide in Deventer, Hardenberg en Losser.

De praktijkvoorbeelden, mét knelpunten en valkuilen, maar vooral de creatieve oplossingen bleken veel inspiratie op te leveren voor gemeenten die op het punt staan om aan de slag te gaan met “de combinatiefunctionaris”. Directeur Hack Goettsch sloot de bijeenkomst af met een korte toelichting op de ondersteuning die de Sportraad Overijssel gemeenten hierbij kan bieden.

Op www.combinatiefuncties.nl bij downloads/presentaties zijn de verschillende presentaties van deze bijeenkomst als PDF te downloaden.

Bron: www.sportraadoverijssel.nl

CAO Sport van kracht voor nieuwe combifuncties.

De rijksoverheid heeft de 30 grootste Nederlandse gemeenten gevraagd om voor 2008 in een intentie verklaring vast te leggen hoeveel combinatiefuncties zij willen realiseren. Vanaf 2009 worden nog eens 90 kleinere gemeenten door de overheid gevraagd om hetzelfde te doen. De gemeenten zorgen voor het grootste deel van de financiering en bepalen voor welke organisaties de combinatiefunctionarissen worden ingezet en hoe het werkgeverschap wordt ingericht.

Uit een bescheiden telefonische enquête van FNV blijkt dat een groot aantal gemeenten hard aan de vormgeving van deze combinatiebanen. Definitieve besluiten zijn echter nog niet gevallen. Gemeenten worstelen met invulling van het werkgeverschap, de mogelijke verplich ting om BTW te berekenen en de positionering (regionaal of lokaal).

Hoewel alle partijen er een voorkeur voor hadden om formele werkgeverschap bij sport- of onderwijsorganisaties te leggen, lijken veel (grote) gemeenten toch te kiezen voor het oprichten van een stichting waar de combinatiefunctionarissen in dienst kunnen treden. De verplichting BTW te berekenen kan zo vermeden worden en gemeenten houden hun invloed.

FNV Sport is van mening dat het oprichten van een stichting onder verantwoordelijkheid van de gemeente (of samenwerkende gemeenten) als tijdelijke oplossing voordelen heeft. De combinatiefunctionarissen kunnen dan op korte termijn aan de slag en er ontstaat meer tijd om in overleg met lokale organisaties de definitieve vormgeving van het werkgeverschap uit te regelen. Sommige gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om het werkgeverschap onder te brengen bij een regionaal sportservicecentrum. Die zijn namelijk vrijgesteld van BTW.

Eén ding lijkt al wel duidelijk: veel gemeenten kiezen voor toepassing van de CAO Sport als arbeidsvoorwaardenregeling voor combinatiefunctionarissen. Deze CAO is het meest volledig en sluit in materieel opzicht goed aan bij het arbeidsvoorwaardenniveau van de sector Onderwijs. FNV Sport vindt aansluiting bij de CAO van belang om zo ook sportverenigingen te versterken. Modelfunctieomschrijvingen van combinatiefunctionarissen zijn inmiddels gewaardeerd op basis van de functiewaarderingsregeling in de CAO Sport.

Bron: www.fnvsport.nl/doelgroepen

Voorlichting tweede tranche-gemeenten succesvol! Download de presentaties.

Op vrijdag 20 juni kwamen in het Apeldoornse Schouwburg en Congrescentrum Orpheus de tweede tranche-gemeenten bijeen. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst over de Impuls brede scholen, sport en cultuur bracht directeur Sport van VWS Bart Zijlstra met een druk op de knop de website www.combinatiefuncties.nl online. Ook zijn presentatie – mede namens het ministerie van OCW - over de Impuls riep de beoogde vragen op, die tijdens het vragenuurtje van projectleider André de Jeu en Wendela Kuper van VWS werden beantwoord.

Over de ondersteuning bij de implementatie van de Impuls is door Anja Verweij, communicatie en helpdesk combinatiefuncties, het daarbij behorende stappenplan en proces gepresenteerd. De specifieke ondersteuning vanuit de sportsector werd door Danny Meuken van NOC*NSF toegelicht. Onmisbaar hierbij waren de ervaringen van eerste tranche-gemeente Den Bosch door Peter Mastwijk, senior beleidsmedewerker Sport en Recreatie.

De bruikbare producten van de Taskforce werden onder de aandacht gebracht tijdens de presentatie van Henk de Kat van Deloitte belastingsadviseurs B.V. en Marielle Boogers van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Met name de BTW-kwestie had hier de aandacht.

Een succesvolle en informatieve bijeenkomst waarvan u de presentaties hieronder kunt downloaden.

Impuls brede scholen, sport en cultuur door Bart Zijlstra, directeur Sport van VWS mede namens OCW.
Proces, stappenplan en ondersteuning van de Impuls door Anja Verweij, communicatie en helpdesk combinatiefuncties.
Combinatiefunctie: aanpak door de sport. Ondersteuning door NOC*NSF door Danny Meuken, NOC*NSF.
Combinatiebanen in den Bosch door Peter Mastwijk, senior beleidsmedewerker Sport en Recreatie.
De producten van de Taskforce Combinatiefuncties en Juridische en financiële consequenties (in het onderwijs) door Marielle Boogers, juridisch adviseur VBS en Henk de Kat, BTW-adviseur Deloitte belastingadviseurs bv.

Scorende spitsen informeren over Impuls

De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband van OCW, VWS en NOC*NSF. Met het succes van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zit haar opdracht er op en zal de Alliantie op 8 oktober 2008 worden ontbonden. Sinds 2007 heeft de Alliantie 8 ambassadeurs die de samenwerking sport en onderwijs regionaal stimuleren. Voor raad én daad over samenwerking met de sport kunnen lokale onderwijsinstellingen een beroep doen op deze zogeheten ‘scorende spitsen'.

Scorende spitsen bezoeken als ambassadeurs van de Alliantie School en Sport ook medewerkers van gemeenten om hen te informeren over de fantastische kansen in de samenwerking onderwijs en sport én de Impuls brede scholen, sport en cultuur . Zij zijn echter geen implementatiedeskundigen en zullen in gesprek met lokale partijen u - indien nodig - doorverwijzen naar de ondersteunende partijen van de Impuls (NOC*NSF, VBS, de Cultuurformatie, en VSG), of de helpdesk via www.combinatiefuncties.nl.

Scorende spitsen:

  • stimuleren kleinere gemeenten, die later in aanmerking komen voor de Impuls;
  • geven advies op het gebied van onderwijs en sport;
  • hebben praktische ondersteuningsinstrumenten voor onderwijsinstellingen PO en VO;
  • bemiddelen bij inzet stagiaires van ALO en ROC's;
  • leggen contact met ‘koplopers' in het onderwijs en bestaande ‘sportactieve scholen';
  • leggen contact met ondersteuningsorganisaties en
  • helpen als een school een ‘sportactieve school' wil worden.

De ‘scorende spitsen' zijn tot eind 2008 voor hun werk vrijgemaakt door de ALO's en de KVLO. De Alliantie School & Sport is opdrachtgever en medefinancier. De inzet van de scorende spitsen is gratis.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de ‘scorende spitsen' of graag in gesprek komt met één van hen, dan kunt u zich wenden tot de Alliantie School & Sport, telefoon 070-302 82 20 of www.alliantieschoolensport.nl.

Beloningsmatrix combinatiefuncties beschikbaar!

De WOS heeft de sportgerelateerde functieprofielen uit het eindrapport van de Taskforce gewaardeerd en gekoppeld aan de salarisschalen van de CAO-Sport. Het resultaat, een met NOC*NSF afgestemde en door sociale partners in de sport goedgekeurde beloningsmatrix, is nu beschikbaar.

De landelijke Taskforce heeft in haar eindrapportage verschillende functieprofielen ontwikkeld die sportverenigingen als basis kunnen gebruiken voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris. De functieprofielen met een sportcomponent heeft de WOS gewaardeerd met het IFA-functiewaarderingssysteem en gekoppeld aan de salarisschalen van de CAO-Sport. De zogenaamde ‘Beloningsmatrix Combinatiefuncties’ biedt lokale partijen op gemeentelijk niveau en sportverenigingen een handreiking bij de aanstelling en beloning van combinatiefuncties.

In het kader van de combinatiefuncties streeft de sportsector ernaar zoveel mogelijk uitvoerende functies te creëren, bij voorkeur met het profiel ‘trainer-lerarenondersteuner’, ‘trainer-leraar lichamelijke opvoeding’ en ‘(sport)technisch (jeugd)coördinator-leraar lichamelijke opvoeding’.

U kunt de beloningsmatrix vinden in themamap ‘Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur’ op de website www.w-o-s.nl

90 gemeenten voor 2e tranche combinatiefuncties bekend!

Het ministerie van VWS en OCW hebben bekendgemaakt welke gemeenten vanaf 2009 in aanmerking komen voor de tweede tranche van de rijksbijdrage ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.

De rijksbijdrage is bedoeld voor het creëren van combinatiefuncties. Deze functies moeten de samenhang tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele instellingen versterken. In het eerste jaar wordt de Impuls voor 100% gefinancierd door VWS en OCW. Vanaf het tweede jaar financieren de deelnemende gemeenten voor 60%.

Klik hier voor de lijst met de 90 geselecteerde gemeenten die vanaf 2009 in aanmerking komen voor de bijdrage.

Geld voor combinatiefuncties voor elf gemeenten in provincie Utrecht

Elf gemeenten uit de provincie Utrecht kunnen vanaf 2009 in aanmerking komen voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties). Dit betreft de volgende gemeenten: de Bilt, De Ronde Venen, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, IJsselstein en Zeist.

De impuls is in 2008 begonnen voor de G31 gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort. Sportservice Midden Nederland organiseert in week 27 een bijeenkomst voor de elf middelgrote gemeenten om de mogelijkheden van de combinatiefuncties te bespreken.

Het aantal combinatiefuncties varieert van 3,1 fte in De Ronde Venen tot 5,8 fte in Veenendaal in 2009. Tot 2012 kan bij deze gemeenten het aantal combinatie-functionarissen ongeveer verdubbelen. In het eerste jaar wordt de Impuls voor honderd procent gefinancierd door de ministeries van VWS en OCW. Vanaf het tweede jaar financiert het Rijk structureel 40 procent en de gemeente 60 procent.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Ott, telefoon: 030-7513852, e-mail: sott@sportservicemiddennederland.nl.