Sport

Eén van de doelen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. Over vier jaar moet circa 10% van de sportverenigingen zodanig ‘sterk’ zijn dat zij behalve het bedienen van de eigen leden, zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen.

Sportbonden en NOC*NSF vormen het informatieloket voor de sector Sport.

Het NOC*NSF stimuleert besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen. Ook stimuleert zij de sector om combinatiefuncties mogelijk te maken bij de sportverenigingen. In overleg met de sportbonden adviseert NOC*NSF de gemeenten over de selectie en inzet van potentieel sterke sportverenigingen.