Winnaar Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs bekend

Tijdens de vierde Nationale Kennisdag Combinatiefuncties in De Meervaart in Amsterdam is de ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011' uitgereikt. Uit handen van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg ontving de winnaar Richard Koppert een sculptuur en een cheque. De stimuleringsprijs is bedoeld voor een combinatiefunctionaris die door een innovatieve en verbindende aanpak tot een inspirerend en bijzonder resultaat is gekomen. Uit vier genomineerden koos het publiek vandaag Richard Koppert als winnaar.

Combinatiefunctionarissen zijn niet meer weg te denken binnen scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen. De afgelopen jaren vormen zij een duidelijke meerwaarde voor deze partijen. Maar vooral leveren zij een bijdrage aan het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod en maken jongeren vertrouwd met kunst- en cultuur. Een combinatiefunctionaris is iets om trots op te zijn. Deze sportieve, cultuurminnende duizendpoten verdienen allemaal een prijs.   In totaal zijn achtenveertig combinatiefunctionarissen voorgedragen voor de Stimuleringsprijs 2011. Vandaag kozen de deelnemers aan de Kennisdag Combinatiefuncties één winnaar.

Genomineerden
De vier genomineerde combinatiefunctionarissen presenteerden zich tijdens de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties door middel van een filmpje  (zie onderaan deze pagina). De deelnemers aan de Kennisdag bereidden zich op de stemming voor door vooraf de filmpjes te bekijken op www.combinatiefuncties.nl . Genomineerd waren Monique van Ark, Nicole van Zomeren, Pieter Jan Struik en Richard Koppert .

Winnaar van de publieksprijs
Het aanwezige publiek koos als winnaar sportcombinatiefunctionaris Richard Koppert. Richard ontwikkelt samen met het Lyceum Ypenburg in Den Haag een unieke visie op schoolsport. Als pionier start hij op basis van deze visie schoolsportverenigingen in het Voortgezet Onderwijs. De jury prees zijn aanpak die de jeugd stimuleert zich aan te sluiten bij een sportvereniging en verbindingen legt met diverse partijen. Juist vanwege de uitval van middelbare scholieren op het gebied van sport is zo'n andere fundamentele aanpak nodig.

Richard ontving naast de eer van deze publiekprijs uit handen van de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg een sculptuur én een geldbedrag van € 2.500. De d rie andere genomineerden ontvingen een geldbedrag van € 750. Voor de besteding van dit bedrag mogen zij een voorstel doen, met als voorwaarde dat dit bijdraagt aan haar of zijn werk of activiteiten en aan de doelstelling van de Impuls brede scholen, sport en cultuur.

De genomineerden

Monique van Ark

Monique van Ark zet als vakleerkracht op de openbare basisschool De Morskring in Leiden de combinatiefuncties in Leiden op de kaart. Als initiator van de Leidens pilot combinatiefuncties inspireert zij besturen, directies, raadsleden en ouders. Dit alles met het doel kinderen met plezier een actieve leefstijl te laten ontwikkelen.

Nicole van Zomeren

Nicole van Zomeren draagt met de ontwikkeling van het binnen- en buitenschools dramaproject Speel je Wijs een positieve bijdrage aan taal- en spraakontwikkeling van kinderen uit groep 5 t/m 8 op brede school De Krim in Hardenberg. Haar aanpak verankert het kunstvak drama in de school én in het curriculum en is binnenkort beschikbaar voor alle (brede) scholen in Nederland.

Pieter Jan Struik

Pieter Jan Struik is bouwer van een gemeente brede culturele infrastructuur vanuit Ateliers Majeur in Heerenveen. Het resultaat is een professioneel cultuureducatieaanbod binnen 34 scholen, waaronder het door hem ontwikkelde meerjarige project ‘POP in de school'. De diversiteit van het aanbod biedt ook kinderen uit ‘cultuurarme' wijken en dorpen de kans om in aanraking te komen met cultuur.

Richard Koppert

Richard Koppert ontwikkelt samen met het Lyceum Ypenburg in Den Haag een unieke visie op schoolsport. Als pionier start hij op basis van deze visie schoolsportverenigingen in het Voortgezet Onderwijs. Met zijn aanpak stimuleert hij de jeugd zich aan te sluiten bij een sportvereniging en legt verbindingen met diverse partijen.

Jury
De jury bestond uit vertegenwoordigers uit de sectoren die combinatiefunctionarissen verbinden, namelijk onderwijs, sport en cultuur: Michiel van der Grinten (projectleider Oberon), Erik Lenselink (manager Sportontwikkeling NOC*NSF) en Bertien Minco (directeur Jeugdcultuurfonds).

De ‘Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011' is georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten, mede namens de Cultuurformatie, Projectgroep Combifuncties Onderwijs, NOC*NSF, de VNG en de ministeries van VWS en OCW.