ONDERWIJS

Eén van de doelen van de ĎImpuls brede scholen, sport en cultuur' is het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen en aan het doel om de jeugd meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

Het projectteam Combifuncties Onderwijs vertegenwoordigt de sector Onderwijs en is het informatieloket voor deze sector.

Het projectteam Combifuncties Onderwijs stimuleert schoolbesturen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van brede scholen met een sport- en cultuuraanbod én om combinatiefuncties mogelijk te maken bij (brede) scholen. Ook adviseert het projectteam Combifuncties Onderwijs gemeenten over de selectie en inzet van (brede) scholen

.